Αισθητικός Άκρων (Mani – Pedi)

Αισθητικός Άκρων (Mani – Pedi)
Ρόδος

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Περιποίηση άκρων (gel – ακρυλικό)
 • Manicure, Pedicure
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της τήρησης των πρακτικών και των προδιαγραφών της εταιρίας
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα συνεργαζόμενα στελέχη του Spa

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ονυχοπλαστικής
 • Γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε θέση προώθησης υπηρεσιών ή προϊόντων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Δεξιότητες/Προσωπικότητα

 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση και bonus
 • Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης εντός ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου οργανισμού
 • Διαμονή και Ημιδιατροφή

Πιστεύετε ότι αυτή η θέση σας ταιριάζει;

Στείλτε μας το
βιογραφικό σας!