Γερμανόφωνος/η Spa Promoter

Γερμανόφωνος/η Spa Promoter
Ρόδος

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Προώθηση και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων Spa
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της τήρησης των πρακτικών και των προδιαγραφών της εταιρίας
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα συνεργαζόμενα τμήματα του ξενοδοχείου

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Αισθητικής, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Εμπορίας & Διαφήμισης ή παρεμφερούς εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε θέση προώθησης υπηρεσιών ή προϊόντων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Δεξιότητες/Προσωπικότητα

 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πωλησιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση και bonus
 • Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης εντός ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου οργανισμού
 • Πλήρης εκπαίδευση στις υπηρεσίες και τα καλλυντικά της εταιρείας και συνεχής εκπαίδευση με εστίαση
  στην πώληση και την διαχείριση πελατών
 • Διαμονή
 • Ημιδιατροφή

Πιστεύετε ότι αυτή η θέση σας ταιριάζει;

Στείλτε μας το
βιογραφικό σας!