Όροι & Προϋποθέσεις

H παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής απορρήτου, καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε.

 

H εταιρία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ Ε.Π.Ε.» δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό συνίσταται να ανατρέχετε κατά καιρούς στους παρόντες όρους για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις.

 

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για τον εαυτό τους.

 

Με την υποβολή του βιογραφικού σας η εταιρία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ Ε.Π.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται η εγγυάται ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 

Η «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ Ε.Π.Ε.», ενδέχεται, μελλοντικά, εφόσον κατά την κρίση της το βιογραφικό που αποστείλατε, παρουσιάζει στοιχεία που φαίνεται να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας, διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας οποτεδήποτε εντός χρονικού διαστήματος ενός (01) έτους.

 

Κατόπιν της υποβολής του βιογραφικού σας ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η επικοινωνία μας αυτή καθώς η πρόσκληση σε υποβολή συνέντευξης, η τυχόν συνέντευξη καθώς και τυχόν ερωτήματά μας προς εσάς ή αιτήματα προσκόμισης εγγράφων σχετικά με το βιογραφικό σας ή την θέση εργασίας, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εκ μέρους μας εγγύηση, δέσμευση ή υπόσχεση για την σύναψη σύμβασης εργασίας, μεταξύ μας.

 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών” ή διαφημιστικών banners στο careers.aegeospas.gr , ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες, εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΠΕ ή τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.