Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε των δικτυακό τόπο της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ http://careers.aegeospas.gr/. Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με αυτή την πολιτική απορρήτου είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ», και τον διακριτικό τίτλο «Aegeo Spas Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αμμουδάρα Μαλεβυζίου, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Αριθμός 72, με ΑΦΜ 998294829, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα εφεξής “ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ”, θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή έχετε την πρόθεση να συνεργαστείτε μαζί μας.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Για την χρήση ορισμένων επιλογών – υπηρεσιών – εντολών , ενδέχεται να σας ζητούμε επιπλέον την ρητή συγκατάθεσή σας πληκτρολογώντας ( «κλικ») την αντίστοιχη επιλογή.

Αντικείμενο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την υποβολή των βιογραφικών σας προς εμάς. Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Έχετε τα εξής δικαιώματα : ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει προφίλ, υπό τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Λ.Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή της χώρα σας. Έχετε επίσης πάντοτε το δικαίωμα να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» κατωτέρω, προκειμένου να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία – παράπονο , να ασκήσετε τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυμείτε.

2. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Για να υποβάλετε το βιογραφικό σας στον ιστότοπο http://careers.aegeospas.gr/, η AEGEO SPA σας ζητά πάντα να συμπληρώσετε το όνομά σας (όνομα και επώνυμο), το βιογραφικό σας που περιλαμβάνει τυχόν προσωπικά δεδομένα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε επίσης να συνοδεύσετε την αίτηση βιογραφικού σας με οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Σε περίπτωση υποβολής βιογραφικών, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο ενός (01) έτους και στη συνέχεια διαγράφονται ή καταστρέφονται χωρίς προειδοποίηση.Εάν υποβάλετε αξίωση κατά της εταιρείας μας, τα δεδομένα σας θα τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο διάστημα η εκκρεμεί η αξίωση.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

3. Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων

 O ιστότοπος http://careers.aegeospas.gr/ συλλέγει προσωππικά δεδομένα: Κατά την υποβολή προς εμάς βιογραφικών για την εύρεση εργασίας στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

 Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:
- για να ληφθούν μέτρα ή να σας παρέχουμε πληροφορίες κατ' αίτηση σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης
- για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που διατηρούνται μετά την λήξη των διαπραγματεύσεων πριν από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας έως την παραγραφή των αξιώσεων (εφόσον υπάρξουν).

5. Διαβίβαση σε τρίτους

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον ιστότοπο http://careers.aegeospas.gr/ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) ή συνεργαζόμενες με την εταιρία μας επιχειρήσεις, με τις οποίες η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις για την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ μας σχέσης/ επικοινωνίας.
Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.).

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

H ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διαθέτει εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ.
Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

7. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Εμείς στην ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ απαγορεύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP.

8. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

9.Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας για την ιστοσελίδα http://careers.aegeospas.gr/ , θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στον παρόν Δικτυακό Τόπο. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας.

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ»
διακριτικός τίτλος «Aegeo Spas Ε.Π.Ε.»,
έδρα : Αμμουδάρα Μαλεβυζίου, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Αριθμός 72
αρ. ΓΕΜΗ 077701127000
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλέφωνο : +30 2810 263700, +30 2810 325053